POLICY MOT PENNINGTVÄTT

Uttrycket penningtvätt hänvisar till lagen om att använda olika transaktioner för att dölja pengarnas källa, destination och vem den ursprungliga ägaren är. Det görs oftast när pengarna har erhållits genom olagliga medel. Kriminella försöker i princip få pengar att se lagliga ut trots att de har uppnåtts på olagliga sätt. Vår verksamhet vill förhindra sådan aktivitet när det gäller penningtvätt och andra relaterade aktiviteter.

Implementeringsguide

Ett av våra mål är att erbjuda ett säkert system mot penningtvätt, samtidigt som vi säkerställer att alla kunder som potentiellt är engagerade i sådana aktiviteter ställs till svars. Vidare strävar vi efter att göra hela handelsprocessen säkrare och gör allt för att bekämpa penningtvätt. Vi är stolta över att vi arbetar i full samverkan med våra kunders kommuner och brottsbekämpande organ, vilket som garanterar säkra metoder. Det är därför vi har skapat ett toppmodernt säkerhetssystem som kontrollerar alla kunduppgifter och sparar djupgående loggar över alla våra transaktioner.

Det är vår skyldighet att informera myndigheterna om alla transaktioner som verkar vara tveksamma. Om du inte använder våra tjänster enligt dessa regler kan du och alla närstående parter straffas juridiskt.

För att motverka penningtvätt och annan olaglig verksamhet har vi beslutat att inte stödja några kontanttransaktioner. Vårt företag har rätt att avbryta eller neka en transaktion när som helst om det finns misstankar. Enligt internationell rätt är företaget inte skyldig att säga till kunden att företaget har kontaktat lämpliga rättsliga myndigheter angående en misstänksam transaktion.

Överensstämmelsepolicy

Vi har skapat en överensstämmelsespolicy för att uppfylla alla lagliga kriterier för penningtvätt. Policyn avser valet av tjänstemän som ansvarar för överensstämmelse, skapar nya policyer och ser till att de genomförs korrekt.

Vi uppdaterar ständigt vårt system, utför rutinunderhåll för eventuella misstänksama transaktioner och verifierar alla kunduppgifter samtidigt som vi genomför eventuella ändringar i reglerna. Vidare har vårt team fått all nödvändig träning när det gäller alla åtgärder för att motverka penningtvätt.

Ytterligare information om inbetalningar och uttag

När en insättning görs ska namnet på den personen som gör insättningen vara samma som mottagarens namn i vår databas. Överföringar från en annan person är strängt förbjudna. Dessutom kommer vi att neka checkar från tredje part som inte har verifierats.

På samma sätt bör mottagarens namn vara identiskt med kontohavarens namn när ett uttag görs. En banköverföring kan endast göras från och till samma bank. Dessutom ska namnen på avsändaren och mottagaren matcha varandra. Om ett uttag görs med hjälp av en betalningsmetod på nätet får det endast göras till ett konto med matchande uppgifter.

Log in
Remember me
Forgot password? Don't have an account? Sign up
Open Account